13

oct 2015

Treball decent i ILP de justícia

13 de Octubre de 2015. Manel Nieto Morcillo

Article de Manel Nieto, secretari general de CCOO Comarques del Nord, publicat a El Periódico Mediterráneo.


Ja fa alguns anys que cada 7 d"octubre venim sortint al carrer en la Jornada Mundial pel Treball Decent.

A l'estat espanyol, durant els anys de la bonança econòmica, algunes persones ens podien veure en aquest context com unes eines passades de moda. No responíem a la realitat del país i de la seva gent, perquè aquí es surava per sobre del mar, una part de la classe treballadora guanyava bons salaris, les empreses tiraven amb pólvora de rei, el sector financer va fer uns quants agosts i la reivindicació dels sindicats de classe d'aquest país, pensaven que, només reivindicàvem treball decent per una qüestió solidària per a treballadors i treballadores d'altres zones del món que no tenien el privilegi de viure en els països més rics. Tot i que veníem suportant 2 milions de persones aturades.

Passats uns anys, la crua realitat ha fet que tinguem una cura d'humilitat.

L'impuls de les polítiques (mal enteses) d'austeritat, juntament amb la reforma del mercat laboral, han propiciat una degradació de les condicions de treball. La pèrdua massiva de l'ocupació, la contractació abusiva, la temporalitat i les jornades no retribuïdes ni cotitzades, són la crua realitat amb la qual ens trobem. 

Per això dimecres passat, vam sortir un any més a reivindicar aquest Treball Decent que tant necessitem, i tan gran favor faria a un país que es dessagna, on es requereix altura política, empresarial i social per posar el factor treball en el lloc que li correspon. És a dir, al centre de l'acció política que permeti a les gents desenvolupar projectes vitals dignes i col?lectivament ens faça sentir orgulloses d'haver construït una sortida de la crisi socialment responsable i un creiximent sostenible i durader. Apostem per una redistribució justa de la riquesa que ens convertisca en una societat més humana i més solidària amb aquestes zones del món que vèiem com les seues condicions de vida res tenien a veure amb les nostres.

Fins a arribar aquí, hem de seguir fent els esforços que siguin necessaris. Per això conjuntament CCOO i UGT estem desplegant una campanya en el conjunt de l'estat en forma d'Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per establir una prestació d'ingressos mínims. Perquè entenem que és de Llei rescatar les persones i combatre la desigualtat. Dos milions de persones es veurien afectades per aquesta mesura. Estem parlant d"11.000 milions d"? que anirien directament al consum de les famílies i ajudarien a dinamitzar l"economia. Molt menys que el rescat al sistema financer.

Reclamem a través d'aquesta ILP una llei que ampliï el quadre de cobertura del nostre sistema de protecció social. Prop de 13 Mill de persones en risc de pobresa o exclusió. D'elles, 3 milions pateixen pobresa severa. L'ànima com a societat se'ns hauria de trencar quan tenim el 26,7% de pobresa infantil, uns 2,1 milions de nens i nenes. Ha augmentat el nombre de famílies amb tots els seus membres en la desocupació, s'ha disparat la desocupació juvenil i el de majors de 45 anys, així com el d'aturats de llarga durada.

Si a més veiem que cada vegada hi ha més aturats sense cobertura (només 4 de cada 10 cobra atur) s'aprecia clarament que els instruments de protecció social no arriben a protegir a totes aquelles persones que tenen una situació de necessitat. 

Unes 60.000 persones es podrien beneficiar en la província de Castelló d"aquesta mesura que proposem i esperem estiga recolzada per els diferents estaments polítics. De manera què es veja com a un pas endavant i una posició comuna per els diferents actors socials i polítics en la lluita contra la desigualtat i la justícia social.
 

Últimas entradas