10

jul 2018

L'èxit de la mobilització

10 de Julio de 2018. Josep Antoni Carrascosa

Les mobilitzacions dels treballadors i de les treballadores donen fruits. Aleshores tenim una oportunitat mitjançant el IV Acord per l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva per començar a revertir la devaluació salarial a més de millorar condicions de treball, anar acotant l’ús i abús de la contractació temporal en les empreses, regular les subcontractacions i fer valer el conveni vigent mentre és negocia un altre, és a dir, regular el factor de la ultraactivat en els convenis que imposà la reforma laboral del PP de 2012.


Sens dubte aquest acord amb la patronal CEOE-CEPYME, que CCOO i UGT l’hem treballat de valent, torna a posar en valor el diàleg social i la concertació. Assolir un acord amb l’actual conjuntura política no és fàcil, i diu molt de la responsabilitat dels sindicats de classe, democràtics i representatius majoritaris, amb els treballadors i les treballadores, amb el conjunt de la societat i a més a més de l’economia espanyola.

Hem estat treballant aquest acord des de fa molt de temps. Amb un creixement de l’economia del 3 % del PIB, hem aconseguit revaloritzar els salaris un 2 % i s’ha condicionat un altre 1 % a paràmetres de productivitat. També hem pactat transitar cap a un salari minin en conveni de 1.000 €, entre altres compromisos importants a desenvolupar en el marc de les empreses.

La signatura de l’Acord per l'ocupació i la negociació col·lectiva no sols ens situa davant de nous criteris sobre la redistribució de la riquesa que s’està generant en el país, sinó que afavorirà el consum intern i per tant l’economia en general.

L’AENC obri nous horitzons per a la negociació de convenis sectorials que el tindran com a referència. Ara doncs, queda traslladar al nostre àmbit autonòmic l’esperit i la lletra de l’acord estatal. Amb aquest precedent, cal seure en la Mesa de Negociació la Confederació Empresarial Valenciana.

És necessari reforçar la concertació i la negociació dels convenis d’àmbit provincials i autonòmics al País Valencià per tal de fer valer la capacitat de representació i autonomia de les organitzacions sindicals i patronals valencianes.

Aquest acord va més enllà de les portes de l’empresa. El document avança en conciliació laboral, en la lluita contra l’economia submergida, en la jornada de treball, i en el mecanisme de revisió salarial d’acord amb l’IPC. També implica compromisos en la formació professional i la qualificació dels treballadors, i insta a la modificació de l’article 42 de l’Estatut dels treballadors, reptes als quals emplaça al nou Govern de l’Estat.

Hem donat un pas endavant dins d’un nou espai d’interlocució social que des de les Comissions Obreres impulsarem, cercant totes les seues potencialitats amb l’objectiu de revertir situacions laborals i socials de màxima precarització.

Últimas entradas