8

mar 2009

Xifres infames

8 de Marzo de 2009. CCOO PV


Fa algun temps, quan estava realitzant un curs sobre igualtat, la professora ens va donar un document per treballar amb una sèrie d'afirmacions i de dades que visibilitzava la discriminació que pateixen les dones des d'antany, i de cap a cap del planeta, Xifres infames era el seu títol.
Revisant el balanç habitual que fem des de CCOO PV tots els 8 de Març, i que enguany hem realitzat enmig d'una crisi econòmica que afecta tot el planeta, he comprovat immediatament la sospita que les coses no milloren. En plena crisi, les dones seguim sotmeses als vaivens econòmics, laborals i socials que afecten profundament la nostra qualitat de vida.
Una de les dades que l'estudi llança és que les xifres de l'atur van augmentant mes a mes, que tot i tenir major taxa d'atur les dones, seguim tenint major temporalitat, i tenim menor presència en el mercat de treball, perquè s'ofereix menys ocupació a les dones. Només el 44.6% de les dones actives aconsegueix treball, és a dir, menys de la meitat de la població activa, mentre que en els homes la taxa d'ocupació és del 60.4%. Les jornades a temps parcial les realitzen majoritàriament dones, el 25%, mentre que els homes només representen el 5%. Pel que fa al salari, la bretxa s'obri progressivament, i les dones seguim cobrant una mitjana de 6.000 euros menys a l'any, o el que és el mateix, un 30% menys. A aquesta vulnerabilitat s'afegeix que al País Valencià el 70% de les dones que treballen ho fan en el sector serveis, el de menor remuneració i major precarietat en les condicions laborals.

Les xifres són obstinades, infames, fins i tot obscenes diria jo. Queda palés que les discriminacions laborals persisteixen, malgrat tenir una Llei per a la igualtat, que està costant aplicar. Pel que fa als plans d'igualtat, són ja bastants les empreses en les quals, malgrat no tenir entre les seues prioritats l'aplicació d'aquests plans, en aquests moments estan posant-los en pràctica a conseqüència del requeriment de la Inspecció de Treball.

Els plans d'igualtat són una eina per a aconseguir que s'eliminen aquestes desigualtats, i és necessari treballar perquè en el futur tota empresa tinga un pla que garantisca la igualtat d'oportunitats en qualificació, salari, conciliació, formació, etc. mitjançant l'adopció de les mesures correctores necessàries. Una societat no pot aspirar a ser considerada moderna mantenint discriminacions en el mercat de treball i comportaments socials agressius i de violència cap a les dones.

Cercar mesures per a crear ocupació i pal·liar els efectes de l'atur ha de ser un objectiu tant dels poders públics, com de les organitzacions sindicals i empresarials. Per això, entre altres qüestions, el Govern valencià hauria d'engegar els acords del PAVACE, ja que estaria donant resposta a gran part de les necessitats d'ocupació i de formació, que en bona forma vindrien a pal·liar les dificultats per les quals està passant tota la població valenciana, i especialment, les dones. El sindicat també està reclamant al Govern central la inclusió de les empleades de la llar en el Règim General de la Seguretat Social, sector àmpliament feminitzat i amb escassa protecció social.

Des de CCOO PV convidem la ciutadania a acudir a la manifestació del dia 8 de Març, que enguany tindrà lloc aquest diumenge a les 12 hores. Publicat al Levante.

Últimas entradas