3

jun 2015

Desbloquejar salaris i convenis col·lectius

3 de Junio de 2015. Josep Antoni Carrascosa I Torregrosa

Per Josep Antoni Carrascosa, secretari general de CCOO de la Ribera i la Safor.


Ara i adés, la negociació col·lectiva, el diàleg social i la concertació han estat eines estratègiques per a CCOO a l'hora d'afrontar les diferents situacions d'un mercat laboral en constant canvi i segmentació de la producció. Acabem de signar el III Acord per l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva després de molts mesos de reunions amb la CEOE i Cepyme.

Un acord signat amb un context on les estratègies neoliberals basades en una constant devaluació dels drets dels treballadors i les treballadores mitjançant polítiques des regularitzadores de la normativa laboral, que junt amb un model de creixement econòmic on la pèrdua i el pes dels salaris en l'economia real serveix de palanca competitiva i conseqüentment dibuixa un escenari d'empobriment sociolaboral que cal revertir amb un altre model productiu on la innovació i els factors del coneixement siguen el pilars fonamentals d'aquest canvi.

Doncs bé, aquest acord comença obrint camí a la millora substancial dels salaris en tots els sectors en un moment deflacionista (-0,6%) a Espanya. L'acord situa un augment salarial per al 2015 de 1% i 2016 del 1,5%. Però, no sols hem de parlar de salaris: aquest acord té una doble lectura sindical i política, perquè és una esmena en tota regla a la reforma laboral del Govern del PP del 2012, i a la seua tesi econòmica, basada en retalls socials i congelació salarial.

Garantim el poder adquisitiu dels salaris amb una clàusula de revisió salarial referenciada a l'IPC, comencem a condicionar l'ús i abús de la temporalitat, i reforcem la negociació col·lectiva donant-li al conveni sectorial un paper predominant front al conveni d'empresa. Un acord que situa de nou als sindicats de classe davant del seu principal comés en la defensa de les condicions del treball i a més a més torna a situar el valor del treball i de la negociació com a referència clau en un nou escenari econòmic on el creixement del PIB no pot quedar-se sols en la macroeconomia.

La vigència d'aquest acord (2016-2017) ens situa en millors condicions per a desbloquejar un munt de convenis col·lectius, sobretot en l'àmbit provincial que afecten directament les condicions de milers de treballadors. El cos de l'acord impulsarà l'ocupació, els salaris i la igualtat en el marc de l'empresa i en l"economia. 

Últimas entradas