12

sep 2016

És el temps de revertir les retallades

12 de Septiembre de 2016. Xelo Valls

Comencem un nou curs ple de reptes. La situació de l’educació al País Valencià mostra índexs poc afalagadors: els percentatges de fracàs escolar, abandonament i taxa d’idoneïtat estan per sota de la mitjana estatal i lluny del que seria desitjable.


A més, l’avançada implantació de la LOMCE, la Llei àmpliament rebutjada per la comunitat educativa i per quasi totes les forces polítiques, treballa en contra de l’equitat educativa per la qual lluitem. I la desdibuixada situació al parlament espanyol i el canvi de Govern, no auguren modificacions d’aquesta norma.

Per tant, ens trobem davant per a la lluita i el treball sindical.

Per a la FE CCOO PV aquest és el temps de revertir les retallades imposades durant els anys de crisi i de Govern del Partit Popular. Aquesta reversió ha de tindre tres eixos bàsics, al nostre parer:

- model educatiu

- inversió educativa

- condicions laborals

L’actual Govern de la Generalitat ha emprés canvis en el sentit de la reversió. A grans trets, aquests canvis estan en la direcció de la reversió sobre el model educatiu que compartim. Però pensem que cal anar més lluny.

El professorat valencià se sent un tant oblidat. No han vist concretada la reversió en les seues condicions laborals. Les ràtios, l’augment de l’horari lectiu a secundària i la retallada en tutors/es en primària són encara assignatures pendents que cal canviar. La negociació de nous acords de plantilles i de recuperació salarial han d’estar en l’agenda. Així com una planificació de l’oferta d’ocupació pública a tres anys que fixe la plantilla docent i reduïsca la temporalitat i precarietat.

Som conscients que aquests canvis necessiten d’una dedicació pressupostària que els faça possibles. I que pot ser caldrà fer-los realitat a terminis que desemboquen en la reversió total o fins i tot superar-la. I que les dificultats pressupostàries estan presents, tant pel deficient finançament autonòmic com per les directrius que es marquen en l’àmbit estatal.

Per això, instem al Govern valencià a la valentia d’encetar el camí que la dotació pressupostària en matèria educativa avance cap al 5%, en sentit contrari a la inèrcia de davallada per sota del 4% marcada pel Govern de Rajoy. Sabem que significa un esforç, però cal caminar cap a un model educatiu que garantisca l’equitat.

Pendent també està un model de formació al llarg de la vida que s’oferisca en els centres d’FPA que també tinga el marxamo de l’equitat per a la ciutadania i que ajude a la cohesió social.

I així també, de la mateixa manera, volem participar del diàleg per a establir un model d’educació infantil 0-3. La iniciativa de les aules de 2 anys resulta insuficient i és essencial planificar el marc global.

Finalment, insistir en la necessitat de la inversió pública per al recursos públics també ha d’arribar a l’ensenyament superior. Totes aquelles iniciatives en pro de trencar les barreres econòmiques per poder cursar educació superior en universitats públiques estan en consonància amb el model que defensa FE CCOO PV.

Últimas entradas