22

dic 2016

La necessitat de sindicats forts

22 de Diciembre de 2016. Manel Nieto

No ens cansem d’insistir en la necessitat d'enfortir les organitzacions obreres en general i CCOO en particular, per allò que el passat dia 14 d’aquest mes ens recordava el nostre secretari general Ignacio Fernández Toxo, amb motiu del 50 aniversari de CCOO PV, això és que, “Els drets no es regalen, es conquisten i es defensen” una frase que l'agafem prestada d'un dels nostres companys més volguts i cofundador de les Comissions Obreres, Nicolás Sartorius. Això és el que realment dóna virtualitat a l'existència del sindicat.


Cal tindre-ho present quan ens posem a valorar i analitzar la implicació i l'aposta que les dones i els homes de CCOO han fet en els mesos previs i en la mateixa negociació que s'ha estat duent a terme en el Conveni de manipulat i envasat de cítrics. Una negociació àrdua, amb no poques tensions, on es posa de manifest la tenacitat, la creativitat, la temprança i el bon fer de les persones que formaven part de la Comissió Negociadora per CCOO. Negociació que donava els seus fruits en un acord hores abans d'iniciar la vaga prevista en aquest sector. Un sector important per a nosaltres, de la nostra terra, essencial i que està perdent pes en l'economia del País Valencià.

És important per a nosaltres per molts factors, d'arrelament, del que ens és propi en aquesta terra, però també i de manera determinant pel nombre de persones a les quals ocupa, poca broma, 60.000 són les que a partir d'ara des de l'1 de desembre veuran reconegut el seu treball per la via dels increments salarials que s'han pactat. Però no menys important, podran gaudir d'un marc regulador de les seues condicions de treball, de vida i socials que formen part del cos normatiu que s'estendrà fins a 2020.

En el redactat d'aquest nou Conveni treballat i disputat a la nostra contrapart (la patronal sectorial), s'introdueix un element important i que la Reforma laboral de Rajoy ha afeblit de manera considerable, m'estic referint a la ultraactivitat d'aquest nou Conveni, i és que fins a tres anys després de finalitzada la seua vigència se seguirà aplicant el seu cos normatiu. Això que hi haurà qui no li done major importància, per a CCOO en té molta. I és que no és el mateix negociar un nou conveni amb la pressió que en molts casos les patronals exerceixen presssions per arrossegar les condicions a la baixa, que saber que hi ha marge temporal per a negociar amb fortalesa i sense cap submissió. Però no solament per això, sinó perquè estem parlant que en aquests temps moderns que vivim, on la paraula estabilitat està començant a estar en desús, donar estabilitat una vegada finalitzada la vigència del Conveni durant tres anys a les plantilles, a aqueixes 60.000 persones afectades per la seua aplicació és apostar pel manteniment del sector en allò que és econòmic i en allò que és humà.

No són pocs els avanços que en aquesta negociació s'han aconseguit i que mereix la nostra felicitació a les companyes i als que han estat disputant aqueixes condicions en la Mesa de Negociació. Les condicions de treball, socials i el que és més important de reconeixement a l'aportació que cada plantilla realitza a la seua empresa ha de passar irremeiablement per tornar a restablir la dignitat d'aquest sector. Ara crec que entendran perquè diem que necessitem sindicats forts, perquè la negociació col·lectiva tan afeblida per les reformes laborals imposades, és la que permet des de l'acció del sindicat equilibrar el repartiment de les rendes a través de la disputa a les rendes del capital. Ací és on som aqueix subjecte actiu de primer ordre, aqueix és el nostre espai natural i determinant perquè el factor treball aporte igualtat social. Algunes patronals sectorials també a la nostra província haurien de prendre bona nota de l'actitud de la patronal del sector de manipulat i envasat de cítrics, ja que malgrat les dificultats i tensions hagudes en la negociació, des de les meues ulleres han tingut altura de mires per a no dur el sector a un conflicte innecessari i que hagués causat pèrdues importants per a unes i altres.

Últimas entradas