19

may 2020

Desescalada: el doble repte al qual s'enfronta la sanitat pública

19 de Mayo de 2020. Arturo León y Rosa Atiénzar

Una vegada superada la primera gran exigència imposada pel coronavirus, gràcies a l'esforç col·lectiu, ens enfrontem ara al repte d'avançar en la recuperació progressiva de la normalitat en els àmbits i activitats en què les circumstàncies ho permeten.


Una recuperació que, per la falta de coneixement ple sobre el desenvolupament de la pandèmia, crea noves incerteses a les quals cal enfrontar-se amb bones dosis de planificació i precaució per part de les autoritats competents. Cal no oblidar que la clau de l'èxit residirà en la seua major part en la responsabilitat i solidaritat individual.

Per al sistema sanitari públic, la desescalada representa un doble repte que manté elevades exigències en el sistema. D'una banda, la recuperació de l'activitat sanitària ordinària i, d’una altra, l'adaptació a la nova situació que el desenvolupament de la pandèmia imposa, en què cobra especial rellevància la vigilància epidemiològica i de la salut col·lectiva.

Ambdós aspectes requereixen d'una planificació adequada per part de la Conselleria de Sanitat a curt, mitjà i llarg termini, en la qual es prevegen els diferents escenaris possibles i els recursos necessaris per a fer-los front amb èxit en els seus dos vessants, el clínic i l'epidemiològic.

En aquest escenari de desescalada de la Covid-19, la detecció precoç de casos i el rastreig dels seus contactes són elements claus per al control de la pandèmia, la qual cosa la converteix en una activitat prioritària. No obstant això, és en la planificació i la dotació de recursos on la Conselleria ha presentat la major feblesa. L'Informe que va presentar al Ministeri revela un control insuficient en la detecció dels casos i la traçabilitat en els seus entorns. La conseqüència d’això anterior no és una altra que la pèrdua del control sobre la situació epidemiològica, que és obligatori corregir des d'aquests mateixos moments a través de la planificació i dotació dels recursos humans i materials suficients.

Pel que fa a la recuperació de l'activitat ordinària en atenció primària, és essencial que siga efectiva i completa en horari i dotació de personal. Hem de recordar que durant el període d'alerta sanitària es va paralitzar pràcticament tota l'activitat programada amb la qual cosa s'ha creat una demora important en l'atenció de patologies cròniques i aguda lleu que, si no es resol de manera urgent, pot generar un problema gravíssim de salut pública a causa del progressiu agreujament d'aquests processos.

De l'anterior es dedueix que atenció primària patirà un augment considerable de la pressió assistencial. Per afrontar aquest repte amb possibilitats d'èxit és necessari planificar les mesures assistencials i de reforç de personal necessàries que garantisquen l’evolució correcta de l'epidèmia però que, paral·lelament, possibiliten la reactivació de l'activitat ordinària per a protegir la salut de les persones amb altres patologies.

No obstant això, des de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitàries, FSS CCOO PV, veiem amb preocupació que la previsió de reforços anunciada per la Conselleria de Sanitat no resultarà suficient per a resoldre els greus problemes sanitaris i que no es poden ignorar. Són sens dubte insuficients els reforços en atenció primària i en salut pública, fonamentals per a realitzar la detecció i el rastreig dels casos, així com per a la resta de serveis implicats: hospitalització, UCI, urgències, laboratori, SES-SAMU, etc.

Si considerem que els reforços no arriben a suplir el dèficit estructural del qual pateix històricament la plantilla i, si a això li sumem una previsió insuficient per a la cobertura de les merescudes vacances del personal, la normalització de l'activitat assistencial continuarà demorant-se i, amb això, l'agreujament de la situació de gran part de la ciutadania.

La Conselleria ha de ser conscient de la deterioració addicional de l'estat de salut a què s'exposa la societat valenciana i ha de planificar de manera consensuada i transparent l'activitat i els recursos que siguen necessaris per a afrontar sense demores, fins i tot en el període estival, els reptes anteriorment exposats, sense oblidar la necessitat de solucionar la precarietat de recursos dels quals parteix el sistema sanitari valencià.

És el moment d'adoptar mesures estructurals de gran importància i d'incrementar la capacitat de resposta del sistema davant els reptes que se'ns presenten, presents i futurs. Es requeriran recursos i decisions audaces per a reforçar el sistema públic, amb diàleg i participació. En aquesta senda la Conselleria tindrà el suport de CCOO.

Últimas entradas