1

ago 2022

Teleassistència domiciliària, un bon negoci

1 de Agosto de 2022. Gaizka Garmendia

El passat 19 de juliol, amb motiu del canvi de la gestió privada del servei de Teleassistència Domiciliària de l'Ajuntament de Castelló i mitjançant plec concursal dependent de la Regidoria de Benestar Social, es va produir un fet indignant per part de l'empresa adjudicatària cap a la plantilla que realitzava aquest servei.

 


Segons Conveni col·lectiu del sector, capítol XIII articles 71 i 72, l'empresa entrant té l'obligació de subrogar la totalitat de la plantilla, cosa que arreplega també el plec d'aquesta licitació. Amb la utilització d’un artifici legal, la totalitat de la plantilla va estar subrogada un minut. Tot seguit, se'ns fa lliurament de la carta d'acomiadament, sense cap motiu aparent i sense saber per què, no entenem l'actuació de l'empresa.

Tristament en aquests moments ens trobem al carrer, abandonats a la nostra sort per part de la Regidoria de Benestar Social, potser és el premi per tantes hores de dedicació als nostres majors, amb tota la il·lusió, ganes i amb tot el nostre esperit de servei, després d’haver donat el màxim, nits d'emergències i salvat vides.

La regidora de Benestar Social, Patrícia Porta, argumenta no poder fer res davant aquesta situació, ja que segons ella són temes d'empresa privada. Ignora el conveni, el plec, fins i tot una Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals que adverteix l’aspecte següent: “en cas d'incompliment, es regulen sancions no sols per al cas de l'hipotètic incompliment de les declaracions de compromís sotmeses a criteris d'adjudicació, sinó també en relació amb els requeriments que estableix el plec de prescripcions tècniques particulars". Açò és el que ocorre per adjudicar plecs municipals de serveis socials al millor postor, licitacions a baixes temeràries.

Algú no creu que són empreses privades que busquen beneficis a costa de les nostres persones majors? Quant val una persona dependent? A qui estem consentint entrar en els domicilis dels nostres majors? Se'ns ocorren tantes preguntes, però tranquils fills, filles, nets, netes, nebots, nebodes, amics… la Regidoria de Benestar Social garanteix el servei.

Volem recordar a la Regidoria: Què ocorre amb el servei de Menjar a Casa? Major a Casa? Servei a Domicili d’Ensenyament, “Sade“? 7 treballadores el 31 de desembre al carrer sense cap explicació, ja que aquest servei es va paralitzar sense més. A vegades el que és barat ix car. Els nostres avis i àvies valen molt més, moltíssim més. Aquesta és la xacra de la privatització, mala gestió, mercenaris a baix cost en la branca sociosanitària. Això em dona per a una reflexió: Potser senyors polítics i senyores polítiques, no pensen arribar a majors? Potser ja tenen un bon pla privat per a quan això els ocórrega.

Vull recordar a aquest consistori que el sector sociosanitari és un element fonamental i essencial en la cura i l’atenció a les nostres persones dependents. Vostés són responsables polítics, socials i sobretot solidaris. El sector sociosanitari és imprescindible, és el primer graó davant una emergència sanitària, és el filtre per a evitar saturacions en els centres d'emergències; són les nostres companyes del SAD, servei de Teleassistència, Menjar a Casa o el SADE les que diàriament estan o estaven en els domicilis i no en els despatxos i molt menys buscant rendibilitat econòmica.

No Sra. regidora; s'està carregant un col·lectiu totalment entregat al seu treball, vocacional, sense importar les ràtios, els horaris o fins i tot el salari baix.

No seria d'estranyar que a poc a poc aquests serveis tan elementals patisquen un minvament de professionals que busquen eixida en altres sectors. Cada vegada més, el sector sociosanitari està més abandonat per les administracions públiques. No miren cap a una altra banda, no és bo per a les nostres persones majors i/o dependents i les seues famílies.

Últimas entradas