Categoría: 28 DABRIL

29

abr 2021

BLOGS CCOO PV

Un 28 abril pel dret fonamental a la seguretat i la salut en el treball

El lema triat per l’Organització Internacional del Treball (OIT) pel Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball es centra a avançar-se a les crisis, preparar-se i respondre. La primera qüestió radica en si governs i organitzacions de persones treballadores estan preparades per poder preveure les crisis, o dit d’una altra manera, si podem analitzar i corregir les errades anteriors per no tornar-hi a caure o podem transformar el sistema per als desafiaments del món del treball.

Publicado por Daniel Patiño en BLOGS CCOO PV el 29 de Abril de 2021. Categorías: 28 DABRIL, SALUD LABORAL, PREVENCIN, RIESGOS LABORALES, ENFERMEDAD PROFESIONAL, COVID.

Últimas entradas

Palabras clave