1

oct 2014

Amb velles polítiques no es construeix el País Valencià

1 de Octubre de 2014. Miguel Angel Vera Mora

Miguel Ángel Vera, secretari general de la Federació d'Ensenyament de CCOO PV


El País Valencià la política del Govern del PP ha estat d¿un seguidisme absolut en matèries i en temes educatius. Les retallades han continuat el deixant d¿allò marcat en els decrets estatals en la seua màxima extensió. Han estat aplicats i punt.

Els decrets de desenvolupament Lomce, invasius en la seua totalitat amb el concepte d¿autonomia educativa, s¿han aplicat sense badar boca per part del Govern. A les meses negociadores s¿han produït alguns canvis, però tots aquests no han anat en contra de les directrius bàsiques de la Lomce.

Tan creatius han volgut ser els del PP, que ens han venut hores a 45 minuts, com si els centres de Primària i d¿Infantil foren centres de Batxillerat, i els ritmes d¿aprenentatge pogueren en l¿etapa de Primària convertir-se en pastilles juanolas de 45 minuts. Té igual el ritme de treball de l¿alumnat, més o menys lent,? tot en 45 min. Així tenim llengua espanyola, matemàtiques i valencià tots els dies, d¿aquesta manera es resolen tots els problemes? Trenquen coneixement del medi, i tornen a ressuscitar ciències naturals i ciències socials i continuen sense permetre que les dues es facen en valencià.

#SOMsindicat #SOMciutadania #SOMeducacio: El personal docent ha empitjorat les seus condiciones laborals (és el tercer any). I ha disminuït com a conseqüència de l¿augment de les hores lectives i de l¿augment de les ràtios de les aules. Han batut un record, les adjudicacions del mes de juliol van afectar 5.000 funcionaris de carrera ?llocs no fixes? i 8.691 provisionals i personal interí. En total més de 13.000 persones d¿una plantilla de 49.000 docents a tot el territori, més del 26 % de la plantilla estava al juliol a l¿espera de destinació. L¿1 de setembre estaven al centre i el 3 començava el curs. Malgrat la bona voluntat del professorat, de la seua honestedat i de la seua implicació, els miracles són difícils en educació.

Els contractes programa han servit per a poder rescatar part de les plantilles suprimides. Però no resolen i així ho veurem dins d¿uns anys, l¿endèmic problema del fracàs escolar, amb la taxa de repetició i de manca de titulació bàsica superior a la mitjana de l¿Estat. A major nombre d¿alumnat per docent, majors problemes d¿atenció individualitzada s¿estan donant. En un termini de 6 a 9 anys veurem les conseqüències: manca d¿oportunitats per a l¿alumnat més desfavorit.

#ResistenciaLomce  És el moment d¿iniciar i de desenvolupar estratègies de resistència educativa, de manteniment de les estructures democràtiques de les nostres escoles i instituts. #Xarxadecentresdemocràtics: La tradició de la democràcia escolar de les nostres escoles no es pot engegar a rodar malgrat la Lomce.

#Recuperemelfutur: I alhora exigirem que es pose data final a totes les retallades estatals. Volem un pla de recuperació d¿allò que hem anat perdent en les nostres escoles i instituts com a conseqüència de les retallades des de 2010

Últimas entradas