28

oct 2014

Una comarca amb futur incert

28 de Octubre de 2014. CCOO PV

Publicat en el diari Levante


El proper 2015 serà d?eleccions autonòmiques, municipals i, a la ciutadania, a les organitzacions sindicals i socials de la Safor ens toca fer balanç de gestió del Govern autonòmic del PP a la Generalitat, i dels governs municipals de la Safor.

Els darrers quatre anys les referències del Govern del PP a la Generalitat han estat identificades amb la corrupció d?un bon grapat dels seus càrrecs públics, tancament de C9, l?atur, pèrdua de teixit productiu, deute públic, a més del problema històric avui i per resoldre d?un finançament just i equitatiu que acabe amb la discriminació quant a altres comunitats.

La corrupció s?ha instal·lat en les institucions i també ha minvat la credibilitat  de les organitzacions empresarials i sindicals. El càncer de la corrupció no és patrimoni sols del PP, aquest fenomen pot ser avui un dels principals problemes de la democràcia i la societat.

La desafecció i el rebuig de les persones a la política en general i als polítics està justificada pels comportaments opacs, mafiosos i d?autèntica berganteria a l?hora d?administrar els recursos públics.

Per això, en tots els cantons triomfa el discurs simplista que sustenta la famosa frase ("tots són iguals"). No es així , tots no són iguals! La política no és el problema, els corruptes són el problema.

Els darrers 4 anys a la Comunitat Valenciana han augmentat les desigualtats i s?ha fracturat la cohesió social, ha caigut la protecció als col·lectius i persones més vulnerables i la cobertura per desocupació als aturats. Les polítiques actives d?ocupació (formació, orientació i inserció laboral)  han estat insuficients en contingut i recorregut per fer front a l?atur i a l?exclusió social.

La desregulació laboral fruit de la reforma estructural en les relacions laborals del Govern de PP d?Espanya ha precaritzat el mercat de treball, conseqüentment la pèrdua de drets laborals i socials en un model econòmic que ha servit per a devaluar els costos laborals que caldrà revertir cap a un model d?economia productiva sostenible i de treball amb drets.

La comarca de la Safor, amb una forta implantació de l?activitat econòmica fonamentada en el sector terciari, serveis auxiliars, de xicoteta i mitjana empresa, avui presenta un perfil de geografia laboral on la crisi deixa un front d?exclusió social, tancament d?empreses i ajustos de plantilles que, juntament amb la manca d?oportunitats laborals per als joves i als aturats de llarga durada, són les amenaces principals a combatre dia a dia.

La crisi ha identificat les debilitats institucionals i col·lectives per afrontar una conjuntura sociolaboral i econòmica desconeguda d?efectes dramàtics.

La creació de nova activitat econòmica està fortament arrelada a un nou impuls amb la capacitat  suficient de crear sinergies positives entre tots els agents que actuen en el territori.

El diàleg social i la concertació són eines capitals per a vertebrar el territori i en la recerca de propostes alternatives a models econòmics ja esgotats. La incorporació de les noves tecnologies al procés productiu i la innovació són necessàries i han de ser referents en la programació dels centres educatius d?FP de la Safor i de l?oferta formativa ocupacional del Servef a la Safor.

El futur esdevé complicat i difícil de superar, amb amenaces que comencen a presentar un diagnòstic amb perfils de caire estructural. Així, ser major de 45 anys comença a ser un greu problema a l?hora de trobar un lloc de treball. D?altra banda, ser jove amb una formació acadèmica excel·lent no és garantia d?obtenir un treball digne.

Les administracions no poden fiar-ho tot al sol i platja o als programes d?emprenedors. Els ajuntaments per si mateixos no poden fer front al problema de l?atur, les seus capacitats, competències i recursos són limitats. Òbric el debat sobre la potencialitat del territori, els dèficits, les amenaces, les fortaleses  i les oportunitats que mereixen una reflexió de fons emmarcada en la capitalitat que ha de jugar la ciutat de Gandia com a pol atractiu d?inversions i palanca dinamitzadora de l?economia comarcal.

La vertebració comarcal necessita superar el model actual de la concepció del format de les mancomunitats de municipis, sense deixar de comptabilitzar-ho amb les potencialitats de la gran ciutat. Aquesta comarca necessita polítiques en comú i menys rivalitat local, més consensos. Dissenyar línies d?actuació amb l?objectiu d?iniciar projectes i nous espais per a la indústria no es fa de la nit al dia. El discurs i les polítiques contra l?atur han de ser definides i concretades des de la col·laboració i el compromís institucional compartit, perquè l?atur no és un problema sols de terme municipal.

Portem anys a la Safor amb problemes en infrastructures públiques per acabar i altres sense començar que poden aportar ocupació i un major grau de viabilitat a projectes empresarials i de serveis als ciutadans, les comunicacions marítimes i internes intercomarcals, ferrocarril, carreteres, etc., són vitals i estratègiques a l?hora de parlar de l?impuls econòmic.

Fins a maig de 2014 tindrem temps per parlar de projectes, de política d?inversions públiques i privades a Gandia i a la Safor i fer balanç dels governs, també de l?oposició.

A CCOO, sindicat sociopolític, confederal i fidel a la seua autonomia ens preocupa la política social, l?ocupació, l?atur, els serveis públics a la ciutadania, la sanitat pública, l?educació, les prestacions socials, i la vertebració territorial de la Safor. Un sumari de problemes que nosaltres identifiquem i traslladem a les diverses opcions polítiques, sense distinció. Volem parlar de valors, de dinàmiques de participació, del passat i del futur, de respostes i de propostes.

Últimas entradas