21

nov 2016

La formació com a eina de progrés

21 de Noviembre de 2016. Manel Nieto

CCOO PV manté el seu compromís amb la formació i l'orientació professional com a via fonamental per al desenvolupament de les persones treballadores i la seua qualificació. El sindicat sempre ha defensat la utilitat múltiple de la formació, tant per a la promoció en l'empresa, per al manteniment del lloc de treball o per a trobar una ocupació, així com per al desenvolupament de les capacitats i aportacions de cada persona treballadora.


Per tot això, després de més d’un any sense que el SERVEF desenvolupara la possibilitat d'accés a la formació per a treballadors i treballadores en actiu, ara s'obre el termini de preinscripció als cursos gratuïts dirigits a professionals dels sectors d'activitat més representatius, a través de la Fundació per a la Formació i l'Ocupació FOREM PV.

Aquesta oferta de formació està dirigida a treballadors i treballadores del Pla intersectorial i plans sectorials 2016, subvencionada pel SERVEF, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i organitzada en 275 grups formatius que permetran la qualificació de 4.482 persones durant els cursos dissenyats per a donar resposta a les necessitats professionals i a la millora de l’ocupabilitat.

En aquests cursos poden participar un 60% de treballadors i treballadores en actiu i fins a un 40% de persones en situació d’atur i inscrites en els centres SERVEF d'ocupació amb data d'incorporació al curs.

Les accions formatives organitzades són majoritàriament presencials, llevat que s'indique una altra modalitat, i cobreixen diferents àrees formatives: administració, indústria, gestió, informàtica, idiomes, disseny, recursos humans, transport, prevenció de riscos, etc.

També s'han dissenyat accions dirigides especialment als sectors agrari, citrícola, indústries agroalimentàries, indústries del metall, indústries químiques i plàstic, indústries del moble, calçat i tèxtil, construcció, autònoms, atenció a persones en situació de dependència, transport per carretera, turisme i hoteleria.

La formació professional per a l'ocupació és un instrument que permet adquirir i adequar les capacitats a les noves realitats productives, econòmiques i socials, que ajuda a anticipar-se als canvis i permet crear itineraris formatius propis, millorant les expectatives personals i professionals i la capacitat contractual. Aquest dret individual del conjunt de treballadors i treballadores pot exercir-se al llarg de tota la vida laboral.

Ja s'aplica el que estableix la llei 30/2015: "els agents socials deixen de participar en la gestió de fons i en la impartició de la formació". Aquesta convocatòria ja és en règim de concurrència competitiva oberta només a entitats de formació acreditades i/o inscrites.

FOREM PV, com a entitat acreditada, s'ha presentat a aquesta convocatòria en el màxim de plans i de cursos que ha segut possible i amb l' objectiu de tindre la màxima puntuació acreditada per la gran qualitat de la formació donada al llarg dels anys arreu del nostre País Valencià.

Aquesta valoració màxima es va obtindre en sis dels set programes sectorials en què varem presentar les accions formatives i en el programa de formació intersectorial, segons resolució del 28/12/2015.

Amb això només vull dir que si hi ha veritable interès en prendre’s seriosament la formació de la gent treballadora com fins ara hem fet nosaltres, no te raó de ser cap Reial Decret que volgués imposar el govern de torn.

Últimas entradas