30

sep 2010

Treball, formació i precarietat.

30 de Septiembre de 2010. RaÜl Alcocel Maset

Raül Alcocel Masset, Secretari Formació i Recursos Humans


Ja s'ha escrit molt sobre la consideració del president Zapatero pel que fa a que "una persona quan està formant-se està treballant". La formació professional per a l'ocupació és un dret laboral reconegut en la Constitució i en tots els Estatuts que regulen les relacions laborals, es finança de les rendes procedents del treball mitjançant cotitzacions de treballadors i empresaris. Aquests fons, en part, són gestionats pels agents socials. Concretament, al País Valencià, dels fons de formació adreçada a persones desocupades, els agents socials tan sols gestionem aproximadament el 5% del total del fons, distribuint-se l'altre 95% entre diverses vies i programes que executen una multitud d'agents col·laboradors del servei públic d'ocupació.

Mentre feia aquestes consideracions, imprescindibles per saber de què estem parlant, intentava imaginar les raons que han dut el president a identificar formació i treball. No crec que a aquestes altures de deriva liberal del PSOE el motiu siga rememorar aquella màxima marxista que deia que l'estudi és treball. Per tant, he fet l'exercici de cercar similituds entre la realitat d'un treballador que treballa i la d'altre, desocupat , que es forma. He tardat poc a trobar un espai comú a les dues realitats, aquest és el de la PRECARIETAT a la qual ambdós es veuen abocats.

Sobre els increments de precarietat laboral que es produiran a partir d'ara en el món del treball no m'estendré, ja que en aquestes dates de preparació de la vaga general són moltes veus les que ho expliquen molt millor del que jo ho podria fer.

Sobre la precarietat que hi ha al sistema de formació per a l'ocupació tan sols farà falta dir que ja fa més de vuit anys que es va aprovar al Llei de les qualificacions i la formació professional i a aquestes altures, dels quatre instruments i accions que la llei preveu per desenvolupar el sistema, tan sols s'ha desenvolupat el Catàleg nacional de qualificacions. I ni tan sols del tot, ja que encara resten moltes qualificacions professionals per publicar.

Pel que fa als altres tres instruments previstos en la Llei de les qualificacions i la formació professional: el sistema d'informació i d'orientació; el procediment de reconeixement i d'acreditació de competències i l'avaluació i el sistema de qualitat, encara esperen el desenvolupament. Tanmateix, tampoc s'ha produït la implantació efectiva de la xarxa de centres integrats ni la dels centres de referència sectorial.

Potser Zapatero estava pensant en la precarietat general a la qual ens aboca al conjunt de treballadors i treballadores, en actiu, en atur, o "en formació".

Aquesta és una altra raó per anar a la vaga.

Últimas entradas