30

jul 2015

Sanitat de CCOO PV explica el seu posicionament sobre La Fe de Campanar

30 de Julio de 2015. FSS CCOO PV

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO PV (FSS) respon a l'article de David Barrachina, publicat a La Veu del PV, titulat 'CCOO i La Fe'. El sindicat vol matisar certes imprecisions i errors que es manifesten en el redactat.


Aquest sindicat ha defensat sempre l'ús sanitari d"aquests edificis però en condicions que garantisquen la seguretat de qui acudeix diàriament al centre. En relació a l?article de David Barrachina titulat "CCOO i La Fe?, des de la FSS CCOO-PV volem matisar certes imprecisions i errors que es manifesten en el redactat.

En primer lloc, la defensa que des de CCOO es fa dels serveis públics està sobradament acreditada, inclosa la sanitat pública i la gestió directa d?aquesta. En aquesta línia, des d'aquesta organització sempre s?ha defensat que els edificis de la Fe de Campanar han de tenir un ús sanitari, però donades les condicions de deteriorament que pateixen aquests edificis i que coneix tota la societat, exigim que es protegisca la seguretat en aquestes instal·lacions.

CCOO mai ha sol·licitat ni defensat la demolició de la Fe. Més bé el contrari. Aquesta organització defensa la necessitat que es garantisca la màxima seguretat per a les persones que acudeixen diàriament a aquest hospital.
 
Les raons per les quals CCOO ha sigut l'única a acudir a la Inspecció de Treball per  aconseguir aquestes garanties i no ho han fet la resta de sindicats les desconeixem. És a aquestes altres organitzacions sindicals a qui correspon respondre la qüestió. A més, CCOO ha defensat sempre que es precisen estudis de les necessitats assistencials de la població, una correcta planificació sanitària i, en conseqüència, la modificació del mapa sanitari per donar una millor cobertura sanitària a tota la ciutadania i un millor aprofitament dels recursos. Estudis que li correspon dur a terme a l?administració.
 
La realitat dels fets és molt diferent de la presentada en el redactat de Barrachina. I és que, la Conselleria de Sanitat ha ocultat els diferents informes  realitzats sobre l?estat dels edificis de la Fe de Campanar i mai els ha compartit ni lliurat als representants dels treballadors i les treballadores. No obstant això, el maig passat CCOO va tenir accés per primera vegada a un informe que el govern del PP va presentar en Les Corts per a justificar la demolició de l?hospital. I ni tan sols en aquest moment el govern ens va fer arribar aquest informe.
 
Aquest informe descriu nombrosos problemes estructurals dels edificis i en ell la Conselleria de Sanitat reconeix que des de 2011 fins ara pot haver-se agreujat, i es manifesta que podrien comportar un risc per a la seguretat dels treballadors i les treballadores i de les persones usuàries. Davant la gravetat del contingut dels documents, i com a exercici de responsabilitat, CCOO va portar els fets a la Inspecció de Treball perquè certificara si es donen les condicions de seguretat per a mantenir l?activitat o no.
 
Nombrosos interessos giren entorn al futur de la Fe de Campanar, però un fet és clar: si en un termini de temps breu succeeix algun incident desgraciat, com pot ser un despreniment de façanes o sostres, com a conseqüència d?unes males condicions estructurals, el nou govern haurà d?assumir la responsabilitat política d?haver paralitzat un procés d?enderrocament.
 
Quant a la negociació col·lectiva esmentada per Barrachina, cal destacar que aquest sindicat ha arribat a acords amb Sanitat amb l'única finalitat de millorar substancialment les condicions de treball i les retribucions del personal (com és el cas de l?acord de Carrera i Desenvolupament Professional).

Sempre es mira pel benefici dels professionals que desenvolupen les seues funcions en el sistema sanitari. De fet, durant les dues dècades de govern del PP existeixen nombrosos acords als quals no hem donat suport i als quals ens hem oposat, com per exemple tots aquells relacionats amb l?extinció de categories que avalaven les privatitzacions; el de la productivitat, per la seua arbitrarietat i poca transparència; o el de la Borsa de Treball perquè afavoria la contractació a dit. Acords, per cert, avalats per la resta d?organitzacions sindicals amb representació actual en la Mesa Sectorial.
 
És important recordar, en aquest punt, que des que el govern del PSOE iniciara els diferents processos d?externalització de serveis generals (cuines, manteniment, bugaderia, etc.) i el PP els continuara, CCOO ha impulsat la seua oposició i ha encapçalat les mobilitzacions en contra seua, sent l?únic sindicat que ha acudit als tribunals amb la denúncia del model Alzira, que ha arribat fins al Tribunal Suprem.També es va impulsar la denúncia de l?obertura precipitada i electoralista de l'Hospital La Fe de Malilla i la falta de previsió quant a la planificació sanitària
que va deixar la població de Campanar, amb el seu hospital de referència en l'altre extrem de la ciutat, així com tots els problemes que d?això se?n van derivar.
 
És més, CCOO ha comptat amb el suport de la majoria dels treballadors i les treballadores del departament de la Fe, la qual cosa l?ha portat a guanyar les eleccions sindicals i convertir-se, no solament en la primera força sindical de la Fe, sinó també dels hospitals més grans de la nostra "comunitat? així com de la sanitat pública valenciana.
 
Per tot això, resulten incomprensibles les afirmacions d'aquest company de l'Agència Valenciana de la Salut, qui sembla desconèixer tota l?evolució i cronologia dels fets.

Últimas entradas