19

ago 2019

Salut, productivitat i clima

19 de Agosto de 2019. Manel Nieto

El canvi climàtic genera impactes negatius en la productivitat laboral i en les condicions de treball en el present i els farà més intensos en el futur.


Recordaran vostés que des d’aquesta Tribuna de CCOO, en alguna ocasió ens hem referit a aquest efecte que s’està produint com a conseqüència de la interrelació entre la salut de les persones en els llocs de treball, l’afectació a la productivitat de les nostres empreses i com això es veu cada vegada de manera més nítida a causa de les onades de calor.

Doncs bé, ja tenim a la ciència dient que no era una qüestió dels sindicats per a posar bastons a les rodes o que volguérem frenar el ritme productiu en les empreses quan volíem fer valdre l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Tampoc és aqueix el nostre leitmotiv, quan aconsellem a la nostra representació en les empreses i a les pròpies empreses el fet que es reculla de manera fidedigna les temperatures en les quals es treballa en els llocs de treball depenent de l’època de l’any en la qual ens trobem. Per a així poder actuar, corregir i/o mitigar les temperatures extremes.

Que com vostés saben cada vegada ho són més, en un sentit i en l’altre. I això, clar que sí, té una afectació directa en les condicions de treball (treball penós). Pel que hem de ser conscients i exigir en tots els àmbits i a tots els estaments nacionals i supranacionals una lluita sense quarter contra el canvi climàtic. Deixant acudits a part sobre aquesta qüestió o denunciant quan un responsable polític o empresarial ens solta el chascarrillo del cosí o del cunyat, volent-nos dir a la ciutadania que això és una milonga.

Una de les conseqüències més clares del canvi climàtic a Espanya és l’augment en la freqüència, la intensitat i la durada de períodes de calor extrema. Un país que ja actualment és un dels territoris que més onades de calor pateix en el globus, d’acord a l’evidència científica. I això està repercutint en el món del treball. Les elevades temperatures ambientals estan causant un increment significatiu de les exposicions laborals a estrés tèrmic.

A més, el canvi climàtic agreujarà els riscos laborals ja existents i farà emergir altres nous. Les temperatures ambientals extremes ja tenen efectes sobre la salut, la seguretat i el benestar de la població treballadora. Alteren l’atenció i causen malestar, la qual cosa eventualment pot ser causa d’accidents de treball. Per a Espanya, un estudi de la investigadora Èrica Martínez-Solanas ha conclòs que el fred extrem augmenta el risc d’accidents laborals en un 4%, mentre que la calor extrema l’incrementa en un 9% a nivell estatal.

Mentre que en l’àmbit de la salut pública sembla que s’està millorant la resposta i reduint els efectes en la salut de la calor extrema, les estadístiques d’accidents de treball a penes recullen dades de danys produïts per l’estrés tèrmic a Espanya. I això es deu a un problema en origen, perquè no s’estan registrant adequadament les conseqüències en la salut de les onades de calor en la població treballadora. L’estudi de les estadístiques d’accidents laborals de l’any 2015 confirma que les xifres d’accidents laborals i danys per calor recollides pels mitjans de comunicació i altres fonts d’informació són superiors a les que es recullen amb les estadístiques d’accidents de treball registrats.

Els danys produïts a curt termini per les altes temperatures són les anomenades malalties per calor (que inclouen al perillosíssim colp de calor), i a llarg termini l’exposició repetida a altes temperatures (a vegades de forma combinada amb altres exposicions laborals, com a substàncies tòxiques o contaminació atmosfèrica per ozó, etc.) pot contribuir a malalties sistèmiques, efectes sobre la fertilitat masculina i femenina, i sobre l’embaràs. A més, la calor incrementa la toxicitat de certes substàncies alhora que redueix l’efectivitat dels equips de protecció individual en la reducció del risc.

Treballs en cuines, prop de forns, la construcció, reparació de carreteres, metalúrgia, muntadors industrials o el camp etc… Són al nostre entendre una mostra d’aqueixos treballs que pateixen condicions extremes que s’han de corregir. Per aquest motiu des de CCOO portem, no pocs anys, fent campanyes específiques de conscienciació i actuació en les diferents èpoques de l’any. Perquè estem i seguirem compromeses amb la protecció de la salut de les persones treballadores davant el canvi climàtic.

 

Últimas entradas