18

sep 2019

Un nou curs per a assolir reptes pendents i nous

18 de Septiembre de 2019. Xelo Valls

Un nou curs comença i després de les vacances d'estiu hem carregat al màxim les forces i la il·lusió per assolir reptes pendents i d'altres nous.

 


La Federació d'Ensenyament de CCOO PV refermem el nostre compromís en el rebuig a la LOMCE i en l'exigència de millores laborals i salarials que ens permeten recuperar tot l'arrabassat durant la crisi, un nou decret de permisos i llicències que amplie els actuals, especialment quant a protecció de la maternitat i paternitat i la lluita contra la bretxa de gènere. Continuem exigint la baixada de ràtios, millors infraestructures educatives, cap barracot, fora fibrociment, etc.

Per tot açò, és evident que cal abordar una nova negociació de plantilles i augmentar-se la despesa pública en educació fins a nivells sensiblement superiors als actuals. En el context planetari en el qual ens trobem, cal apostar i treballar per la declaració d'emergència climàtica i que aquesta aposta es traduïsca en un eix prioritari en les polítiques educatives. En coherència, el sindicat reivindica una bateria de propostes pedagògiques multidisciplinàries que vinguen a enriquir el que ja es fa en els centres educatius, però també un pla director de les construccions educatives de manera que puguen ser edificis amb confort climàtic, eficiència energètica i que reduesquen les emissions de CO2, que siguen sostenibles i amb compromisos participats per diferents administracions.

Altre eix prioritari que ens marquem per al present curs és tot el desenvolupament del Decret sobre escola inclusiva. El desenvolupament d'aquesta aposta imprescindible per a construir la cohesió social i l'equitat necessària per a la ciutadania del futur passa, necessàriament, per unes plantilles adients per atendre totes les manifestacions de la diversitat que hi ha a les nostres aules, tant de personal docent com de la resta de personal de suport educatiu. D'altra banda, molt important, tenim com a novetat enguany que el personal d'educació especial i infantil, i la resta de personal de suport educatiu passa a ser gestionat per la Conselleria d'Educació. Una reivindicació històrica del nostre sindicat que ara ha de negociar-se en els fòrums de representació actual de manera que es garantesquen les condicions laborals ja assolides.

Les ofertes d'ocupació amples i planificades en el temps, aconseguides pel nostre sindicat, estan suposant l'estabilització de les plantilles docents, millora de la situació laboral del professorat i més qualitat i equitat per al sistema educatiu. El sindicat ha arreplegat aportacions de l'afiliació i propostes de millora del procés selectiu del concurs-oposició, per elaborar una bateria de propostes a fi de millorar properes convocatòries. Seguirem reivindicant qüestions com la no eliminatorietat de les proves o adequar-les a la pràctica docent i ajustar els criteris de correcció i d'avaluació en algunes especialitats.

Reivindiquem reduir les hores lectives de secundària fins a les 18 hores i les 23 en primària i recuperar la reducció horària per a persones majors de 55 anys i tot sense reduir les necessàries hores de tutories. Està bé recordar que la jornada lectiva docent a l'estat espanyol està per damunt de la mitjana europea. El nostre professorat imparteix 118 hores lectives més a l'any, és a dir, un 15,48% addicional. Respecte a l'ensenyament concertat. També cal revertir les retallades als centres d'ensenyament privat, concertats o no. Cal eliminar els acomiadaments irregulars a final de curs escolar i aconseguir una estabilitat laboral, reduint la precarietat. És en aquest sector on es produeix major destrucció de l'ocupació en el mes de juliol. Seguint amb l'ensenyament concertat, demanem ser part activa en decisions importants com l'ajust escolar i veiem urgent negociar els temes pendents: pagament delegat del personal complementari per poder homologar salaris, qüestions de salut laboral, sexennis, disminució de la càrrega lectiva del personal docent, disminució de les ràtios, augment de la partida d'altres despeses dels concerts o millores en les condicions de la jubilació parcial.

Pel que fa a la Universitat, no volem perdre el caràcter educatiu d'aquestes i considerem negativa la recent separació de la Conselleria d'Educació creant-se una nova on s'inclou, acompanyada de la innovació, ciència i societat digital. Ens mantindrem en alerta en aquest sentit alhora que exigirem la urgent signatura del conveni laboral de les universitats, que està en format «preacord».

Bon començament de curs!

Últimas entradas