11

nov 2019

Conveni del personal laboral universitari

11 de Noviembre de 2019. Xelo Valls

Les universitats públiques valencianes tenen personal amb contracte laborals entre el professorat, el personal investigador i, en menor mesura, entre el personal d’administració i serveis.


Fins al moment, aquest personal es regeix per l’Estatut dels Treballadors, per algunes normes autonòmiques i per la reglamentació de cadascuna de les cinc universitats públiques valencianes. Aquesta situació ha comportat la convivència, per exemple, de diferents retribucions per a la mateixa figura contractual segons en quina universitat treballares.

Fa més de 20 anys que estem reclamant un conveni que equiparara totes les treballadores i treballadors de les nostres universitats públiques. Durant la legislatura passada, després de molta reivindicació i molta pressió, vam aconseguir que s’iniciara la negociació del conveni col·lectiu per al personal laboral que serà d’aplicació en les cinc universitats.

Per portar a terme esta negociació, hem segut a taula els cinc equips rectoral, els sindicats amb representació legal del personal laboral de les universitats (CCOOPV, UGT, Intersindical Valenciana, CSIF i SEP) i la Conselleria d’Educació que ha actuat com a garant i dinamitzadora de la negociació i que, a més, adquiria el compromís d’aportar el finançament que comportaven les millores retributives.

Esta negociació ha durat més de tres anys i mig i, finalment, després de molt de treball de consens en la bancada sindical i alguna que altra baralla amb la part de l’administració, s’aconsegueix signar un preacord el 24 d’abril de 2019, quatre dies abans de les eleccions del 28A.

El preacord significava que finalment les condicions negociades podien ser disfrutades per les més de 5.000 treballadores i treballadors amb contracte laboral depenents de les universitats. Millores, sobretot, per a les figures més precàries com ara el professorat ajudant i el professorat associat.

A hores d’ara, eixes millores encara no es poden aplicar perquè, tot i estar preacordat, cal signar el conveni perquè siguen efectives.

Hem esperat durant 6 mesos l’acte que tancaria finalment el conveni: la signatura. Hem sigut pacients entenent que després del canvi de govern, la creació de la nova Conselleria d’Universitat i la configuració dels equips podia endarrerir el tràmit. Però pensem que el compromís adquirit tant per part del Govern Valencià a través de la Conselleria corresponent com per part dels equips rectorals de les universitats ha de concretar-se amb la signatura: no podem esperar més.

Per això, dimecres 6 de novembre vam eixir al carrer a reclamar la signatura, a demanar la culminació d’una negociació llargament esperada i treballada. I, d’aquesta manera, poder dignificar figures laborals que contribueixen a la investigació, la docència i la innovació i que tant aporten a la riquesa del nostre país.

 

Últimas entradas