14

dic 2020

Un debat més enllà de la jornada de quatre dies

14 de Diciembre de 2020. Daniel Patiño Miñana

Sabem que els canvis profunds sempre comporten resistències i també que poden ser vençudes des del diàleg i l'argumentació. Per descomptat, CCOO PV plantarà cara perquè s'avance cap a una reducció i racionalització de la jornada laboral i perquè es done la benvinguda a un debat que ha de servir per a la transformació social i equitativa del món del treball.


El temps de treball s'ha colat en l'agenda política després de la proposta de reduir la jornada laboral a quatre dies del vicepresident del Govern, encara en estudi pel Ministeri de Treball i llançada fa un parell d'anys pel secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu. La qüestió dels usos del temps ha tingut una trajectòria parlamentària relativament recent que ha donat com a resultat l'Informe de 2013 de la Subcomissió de Corts Generals o les recomanacions acordades en el Parlament de Catalunya, i que, actualment, es debat en les Corts Valencianes.

En l’àmbit supranacional, la Confederació Europea de Sindicats vindica una ordenació del temps de treball racional en què es conjugue transició digital i repartiment del treball, transició ecològica i impacte mediambiental, amb la finalitat de fomentar la corresponsabilitat entre dones i homes. En el si de l'Organització Internacional del Treball (OIT), ha estat objecte de diàleg des de les cinc dimensions proposades per a un temps de treball decent: saludable, productiu, convenient per a la família, que promoga la igualtat de gènere i amb capacitat d'elecció per part de la persona treballadora.

El tema és tan complex i polièdric que convé situar el debat en termes assossegats i rigorosos, a fi d’evitar argumentacions desqualificadores cap a la contrapart i anuncis que no passen de simples titulars. En un primer terme, el diagnòstic del mercat laboral en la nostra autonomia llança encara paràmetres allunyats del que entenem per un treball decent: prolongació de jornades laborals (en molts casos no retribuïdes), afectació a la salut laboral (informes de l’INVASSAT constaten la prevalença de sinistralitat laboral a partir de la sisena hora de treball), una indubtable repercussió en la vida familiar per l'excés i la distribució irregular de la jornada, l'impacte en la productivitat per l'exigència cultural del presentisme laboral i manques en la participació del personal laboral en l'organització de les empreses. Però també, en un sentit oposat, es caracteritza per un abús del temps parcial, majoritàriament en les dones i de manera no desitjada.

El canvi de la concepció i distribució del temps de treball ha d'acompanyar a l'anhelada transformació del model productiu. Per a això, el punt de partida ha de ser la ferma intenció de treballar menys hores i i fer-ho millor, amb una redistribució de la plusvàlua generada per l'augment de la productivitat. De fet, existeixen dades que avalen aqueix marge empresarial: segons l’Eurostat, la productivitat per hora treballada a Espanya resulta aproximadament un 20 % inferior a l'alemanya, on el cost laboral per hora és d’un 45 % més que l'espanyola. A més, la digitalització de l'economia tindrà un impacte en l'ocupació i com a societat, hem de preparar-nos per protegir les persones que puguen veure's afectades per aqueixa transició mitjançant polítiques públiques.

Resulta evident que la ferramenta per abordar aquest debat clau, en l'eixida de la crisi originada per la pandèmia, ha de partir del diàleg tripartit i de la potencialitat de la negociació col·lectiva, que configure el conveni col·lectiu com l'espai idoni per a l'anàlisi de la productivitat i el repartiment equitatiu d’allò generat. Perquè és important adaptar aqueixa reducció del temps de treball a la realitat sectorial i a la grandària de les empreses, per arribar a les realitats més precaritzades. Això sí, prèviament, els colps rebuts per la negociació col·lectiva en l'última dècada han de ser reparats per a reequilibrar les relacions laborals i poder abordar la quantitat i la qualitat del temps de treball.

Últimas entradas