18

jul 2022

Estrés tèrmic

18 de Julio de 2022. Alejandro Molina Morcillo

L'ésser humà té la capacitat de remeiar els efectes de les fonts calòriques, les activitats on pot estar exposat a unes càrregues de calor excessiva, ja que això pot posar en risc la seua salut. Hi ha activitats on aquest risc pot veure's incrementat per unes condicions climàtiques no favorables.


Com a estrés tèrmic es coneix la càrrega neta de calor que una persona treballadora o un grup de treballadors/es, rep en el seu cos i que resulta de les condicions ambientals del lloc on treballen, l'activitat física que realitzen i la roba de treball o equip de protecció que utilitzen. És un conjunt combinat d'aquestes condicions.

En aquestes condicions influeix un cúmul important de circumstàncies. Entre aquestes està, l'edat, l'obesitat, la hidratació, el consum de medicaments, l'aclimatació, etc. Així mateix hi ha un cúmul important d'efectes de l'exposició a la calor sobre la salut. Entre aquests, tenim la síncope a la calor, la deshidratació, la fatiga sobtada, nàusees, marejos, desmais, esgotament, el colp de calor, etc.

El canvi climàtic del qual no som aliens, causa una elevació de les temperatures mitjanes del planeta. Aquestes altes temperatures plantegen un risc greu per a la salut de l'ésser humà. A Espanya s'ha desenvolupat un Pla nacional davant les altes temperatures. Les autoritats per ajustar-se a aquest pla han de transmetre les alertes meteorològiques, perquè la ciutadania adopte mesures d'autoprotecció, i que les autoritats tinguen uns dispositius sociosanitaris per a protegir la població, especialment els potencialment vulnerables.

Des de CCOO demanem que s'incloga l'estrés tèrmic en els plans de prevenció de riscos laborals. És responsabilitat de l'empresari previndre els riscos laborals, tindre un treballador o una treballadora en unes condicions laborals de risc és una falta greu de responsabilitat en les seues funcions. Ha d'implantar-se un pla d'acció per a la protecció de la salut durant els episodis de calor, encara que el risc està present en totes i cadascuna de les èpoques de l'any, i aquest risc n’afecte unes poques, o fins i tot una sola persona.

Davant les onades de calor, les condicions laborals canvien, davant aquests esdeveniments s'hauria de realitzar una avaluació d'estrés tèrmic. Aquest pla de prevenció ha de preveure la preparació dels dies on les condicions mediambientals superen les condicions “normals”. Aquest pla ha de preveure mesures tècniques, organitzatives, de formació, i qualsevol mesura que siga propícia per a conservar la salut dels treballadors i de les treballadores.

La calor excessiva produeix una reducció de la capacitat de treball. Els canvis associats a l'exposició a altes temperatures disminueixen el rendiment de les persones treballadores, provoquen una deterioració de la concentració, una distracció major i una fatiga alta. Amb la qual cosa augmenta exponencialment el risc a les lesions laborals.

La dificultat per a identificar els casos de sinistralitat laboral a causa de l'estrés tèrmic de causa laboral redueixen la seua visibilitat, per això cal millorar, i molt, els casos associats a exposicions laborals. Hi ha una dificultat gran perquè les autoritats reconeguen la necessitat d'adoptar polítiques per a protegir els col·lectius laborals vulnerables. Hi ha estudis recents on s'ha documentat que les temperatures altes s'associen a un augment gran de la sinistralitat laboral.

Les empreses tenen la responsabilitat de protegir el benestar, la salut i la seguretat dels treballadors/es davant els riscos laborals. Per això és necessari elaborar un pla d'acció, amb la participació de tots i totes perquè aquest pla s'active davant riscos d'exposició d'estrés tèrmic. Tots els llocs han d'estar identificats, amb unes mesures planificades com poden ser, formació, assegurar l'ombra, el subministrament d'aigua, els descansos, monitoratge continu a la recerca de signes de malaltia, pla de primers auxilis, mesures d'emergència, prohibició de treball solitari, etc.

La falta d'una orientació per part dels poders públics l'única cosa que fa és que les practiques roïns perduren. La Llei de prevenció de riscos laborals obliga que s'actue davant de tot risc laboral. Qualsevol mesura que s'adopte per a combatre l'estrés tèrmic, és benvinguda.

Últimas entradas