7

dic 2022

Treballs lliures d'assetjament sexual

7 de Diciembre de 2022. Lidon Calvo

Divendres passat 25 de novembre tots els actes ens recordaven que era el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Tots els actes programats per institucions, associacions… i la manifestació que va tindre lloc pels carrers de Castelló, són un reflex del treball que es realitza durant la resta dels dies de l'any per erradicar la violència masclista.


Des de Comissions Obreres, assumim la nostra responsabilitat sindical i ens centrem aquest 2022 en una forma de violència de gènere tan estesa com encara invisible: l'assetjament sexual en els centres de treball i ens reafirmem que l'assetjament sexual és violència de gènere.

Un dels problemes que envolten l'assetjament sexual és la falta d'estadístiques i informació sobre aquest. No obstant això, sabem per la macroenquesta de violència de gènere de 2019 que del total de dones de 16 o més anys residents a Espanya:

- El 40,4 % ha patit assetjament sexual en algun moment de la seua vida. Són més de 8 milions de dones, de les quals 17,3 % més d’1,4 % milions, assenyalen a algú del treball com a agressor (un 6,5 % al seu cap)

- Una de cada 5 dones assetjades ho ha sigut en el centre de treball i el 98 % dels agressors eren homes.

Sociològicament, sabem que l'arrel d'aquests assetjaments resideix en la desvaloració de les dones i del treball femení i el sexisme com a tret cultural present en els entorns laborals.

Aquesta violència estructural exigeix un compromís col·lectiu. En aquest sentit, CCOO, com a sindicat feminista, assumeix no sols la seua responsabilitat actuant davant de l'assetjament sexual i per raó de sexe en el treball, sinó que a més treballa quotidianament per posar fi a la discriminació laboral en la qual aquesta violència se sustenta. En els últims anys s'ha aconseguit: elevar el salari mínim (que afecta moltes més dones per ocupar els pitjors llocs), actuar sobre la temporalitat amb l'última reforma laboral, aprovar (mitjançant el diàleg social) els reials decrets 901/2020, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre; i 902/2020, d'igualtat retributiva entre dones i homes. Alhora que delegades i delegats diàriament estan proposant protocols d'actuació en cas de violència de gènere i pactant noves mesures de corresponsabilitat. Mesures totes aquestes que en conjunt tendiran a disminuir les bretxes laborals entre homes i dones.

Hem negociat i acordat molts protocols de prevenció i tractament de l'assetjament sexual i per raó de sexe, amb aquests no sols es tracta de tindre un procediment de tractament de les denúncies, sinó d'informar i de sensibilitzar les persones treballadores.

En aquest sentit, una part important consisteix a identificar i determinar les condicions en les quals es produeix un assetjament sexual, formar les plantilles i fer campanyes de sensibilització davant d'aquest tipus d'abús.

I des del dia 10 de novembre de 2022 disposem d’un nou espai “L’observatori d’assetjament sexual i per raó de sexe de CCOO”. Amb aquest pretén vigilar els centres de treball perquè no s’hi produïsquen assetjaments i que si aquests arriben a produir-se, les dones tinguen un espai on acudir a la recerca d'orientacions per saber com actuar. Es pretén visibilitzar un tipus de violència de gènere que generalment està ocult. La mateixa existència de l'Observatori és una apel·lació contra aquesta violència i una denúncia d'aquesta.

A més està pensat per a orientar, ajudar i acompanyar tota la població sobre les actuacions més pertinents a realitzar davant d’aquest delicte, la qual cosa és particularment necessària per a la xicoteta empresa i/o les persones que treballen soles en llars, com les empleades de la llar o les assistents d'ajuda a domicili, per exemple.

Les treballadores han de sentir que tenen una finestra a través de la qual puguen cridar que estan rebent aquest tipus de violència i sentir que algú les escolta, acompanya i orienta.

Ens volem VIVES, LLIURES I UNIDES.

Últimas entradas