31

ene 2019

Una nova oportunitat per als serveis socials

31 de Enero de 2019. Ana Belén Montero Martínez

Estem de celebració, la nova Llei de serveis socials ha nascut amb l'objectiu de perdre de vista l’assistencialisme i el caràcter discrecional que havia caracteritzat el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, per garantir l'accés al sistema i les prestacions com un dret subjectiu, en condicions d'igualtat i equitat, sense discriminació per cap circumstància personal o social.


Ha arribat el moment de perdre de vista la beneficència, deixar en l'ahir el paternalisme i la tradició dels serveis socials. És l'hora de superar el disseny històric que traslladava a la família la responsabilitat fonamental en l'atenció de les necessitats socials. És l'hora de substituir un sistema que considerava la persona culpable exclusiva de la seua situació de pobresa.

Amb o sense intenció, tradicionalment s'ha aplicat una visió reduccionista de l’SPSS que no ha ajudat a dotar de prestigi aquest servei públic. L'atenció a la dependència quedava fora quasi convertida en un pilar més de l'estat de benestar, s'intentaven segmentar també les rendes mínimes, com la renda valenciana d'inclusió…

Recordem que totes són potes de la mateixa taula, que els serveis socials són i han de ser una de les eines fonamentals de cohesió social i progrés d'un país. El seu nivell de qualitat i d’extensió haguera de ser un índex de valoració tan rellevant com altres referències econòmiques que, per si soles, no aporten cap dada sobre el benestar directe de les persones.

En moltes ocasions s'ha intentat reduir a la mínima expressió aquest pilar fonamental. La crisi econòmica va ser utilitzada com a argument per les elits per a implementar retallades socials, reduir prestacions, sobreexplotar el personal del sector… Una situació que s'empitjorava mentre simultàniament augmentaven de manera molt significativa els nivells de pobresa i d’exclusió.

En el nostre territori, l'accés als drets derivats de la situació de dependència va obligar les persones valencianes afectades i les seues famílies a portar als tribunals la seua situació de desemparament institucional. Una vegada més CCOO, va estar amb elles en el carrer, donant suport a les reivindicacions de millora d'un sistema el problema primordial del qual no es limitava a la falta de recursos, sinó a la mateixa concepció del model de serveis socials.

Superem avui un model obsolet, ordenat per una Llei de l'any 97, que solament aportava inestabilitat, improvisació en les respostes a la ciutadania i desigualtat segons el municipi de residència. Un model cimentat en una política de privatització i d’externalització de la gestió que no feia més que reduir la qualitat, tant del servei prestat com en l'ocupació generada.

L'aprovació de la nova Llei de serveis socials en la nostra comunitat ha de permetre prioritzar la intervenció social en contra de la mera gestió de recursos i recuperar els drets i recursos que es van perdre en el camí. És el moment d'assegurar la prevenció i sensibilització en el sector, de fomentar la participació ciutadana, per garantir una atenció integral i continuada de la persona al llarg del seu cicle vital.

Confiem que permeta configurar un servei públic més robust, que done resposta a les necessitats ciutadanes i professionals, el principi d'un camí que requerirà de tota la decisió i voluntat política possibles. Permeten-me que, com a treballadora social, m'emocione davant el nou horitzó, permeten-me que mire amb optimisme el futur.

Últimas entradas