9

mar 2021

On estem les dones?

9 de Marzo de 2021. Cloti Iborra

Les discriminacions i desigualtats per causa de gènere en el món del treball són una qüestió innegable que proven les dades i que patim nosaltres.


Tots els anys, CCOO PV elabora un informe sobre la situació sociolaboral de les dones al País Valencià, que inclou la bretxa salarial. Un any darrere l'altre les dades mostren les persistents bretxes de gènere, tant en l'accés a l'ocupació, com en la permanència i en l'eixida del mercat laboral, i corroboren una enorme desigualtat estructural que, en major o menor manera, arriba a tots els sectors econòmics.

Aquesta situació s'ha vist agreujada per la pandèmia, l'actual crisi sanitària i econòmica està aguditzant els problemes estructurals del nostre mercat de treball, que pateixen milions de persones en forma d’atur o de condicions precàries i salaris indignes.

En aquest sentit, cal recordar que la precarietat té rostre de dona. Al País Valencià hi ha més dones en edat de treballar que homes i no obstant això la presència femenina és molt menor, perquè només ocupem el 45,8 % de l'ocupació. Quant a la desocupació, l’any 2020 va finalitzar amb 398.000 persones aturades segons l’EPA, el 52,3 % de les quals eren dones.

On estem les dones en el mercat de treball? Quins llocs de treball ocupem? Trobem segregació ocupacional, vertical i horitzontal. Les dones tenim menor presència en els càrrecs de direcció i gerència (31,8 %) en canvi en les ocupacions no qualificades som majoria. En general les dones tenen major representació en sectors d'activitat poc valorats i pitjor remunerats. Trobem una hiperconcentració en el sector terciari, i en el sector serveis, caracteritzat per la seua elevada temporalitat i parcialitat, on les dones representen més del 87,2 %.

Entre els factors de la desigualtat laboral de gènere cal detindre's en el tipus de la jornada, per la seua rellevància en la generació de la bretxa salarial. Si homes i dones tingueren la mateixa distribució entre treball a temps complet i parcial, la bretxa es reduiria a la meitat. Actualment el 74,4 % dels contractes a temps parcial són ocupats per dones.

Si bé és cert que la majoria ho fa involuntàriament, en no trobar un treball a temps complet, no ho és menys que una gran quantitat d'elles ho fa per impossibilitat de compatibilitzar treball i cures, i fan ús de les reduccions de jornada. Això suposarà menors retribucions salarials i, també, major bretxa en les pensions.

Segons les últimes dades publicades, de 2019, el 92,3 % de les excedències per cura de menors van ser instades per dones, que també van sol·licitar el 81,7 % de les sol·licituds per cura de familiars. Cal destacar que aquests percentatges es refereixen a les sol·licituds prèvies a la situació de pandèmia. En el context actual, encara sense dades, sabem de les majors dificultats per a fer-se càrrec de les cures. Temem la repercussió que supose per a les dones, atesa la persistència dels rols i estereotips de gènere que condicionen i penalitzen les seues trajectòries professionals, que afecte també la seua salut.

Amb la covid-19 s'ha evidenciat que la nostra societat no els té assumits, ni l'Estat, ni les empreses, ni les famílies són corresponsals, la qual cosa perpetua els rols de gènere. Per poder erradicar aquestes desigualtats, tan injustes i que mostren el nostre dèficit democràtic, es requereixen polítiques, recursos i estratègies que actuen en els diferents aspectes que incideixen en les causes que les generen. Urgeix combatre les discriminacions culturals, socials i laborals que impedeixen la participació plena de les dones, perquè són els nivells d'igualtat real la manera de mesurar la qualitat democràtica d'un país.

Finalment, voldria valorar els avanços en igualtat aconseguits durant aquests últims anys, però també assenyalar que a aquest ritme tardarem un altre segle a aconseguir la igualtat real. CCOO PV fa una crida a treballar per la igualtat efectiva i a combatre el rearmament misogin d'una ultradreta que qüestiona i ataca els drets de les dones.

Últimas entradas